FISCH OF GOOD HOPE // dessin

Bewerkte tekeningen van bekende meesters uit de Rijksmuseum collectie met als thema: Kaapse vissen uit de Rivieren van Kaap de Goede Hoop.

Kaapse harder (Liza richardsoni),
attributed to Robert Jacob Gordon, 1777–1786
Zogenaamde Kaapse springervis (Mugil cephalus),
toegeschreven aan Robert Jacob Gordon, 1777–1786
Kaapse moggel of harder (Labeo umbratus),
toegeschreven aan Robert Jacob Gordon, 1777-1786

< DESSIN OVERZICHT